یادداشت و مقاله

صندوق تثبیت ارزی چیست و چه کارکردی دارد؟

فصل بانک - یکی از نتایج راه اندازی صندوق تثبیت ارزی عدم افزایش‌های دفعی و ناگهانی نرخ ارز خواهد بود و بانک مرکزی به موقع با استفاده از صندوق ارزی در بازار حضور پیدا خواهد کرد.

بانک ها چگونه به کارمندان خود وام می دهند؟

فصل بانک - دریافت وام یک چالش بزرگ برای مردم است چرا که هر بانکی برای پرداخت تسهیلات شرایط خاص خودش را دارد اما ظاهرا کارمندان بانک ها از این قانون مستثنی هستند.

معمای نرخ سود در اقتصاد ایران

فصل بانک - بنابر دیدگاه برخی کارشناسان اقتصادی، استفاده بانک مرکزی از ابزار نرخ سودبه منظور دستیابی به کاهش رشد نقدینگی منطقی به نظر می‌رسد؛ اما عوامل بسیاری کارآمدی این ابزار راتحت‌الشعاع قرارمی‌دهند.

نظام کارمزدها تغییر می‌کند؟

فصل بانک - بسیاری از ما جمله ی «کارت‌خوان موجود است» را در نقاط مختلف بارها دیده‌ایم و در هر بار مراجعه به فروشگاه‌ها با تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان مواجه شدیم که خدمات را به افراد ارائه می دهند.

آگهی ها


    © - www.faslebank.ir . All Rights Reserved.